FİZİK TEDAVİDE UYGULANAN YENİ TEDAVİ TEKNİKLERİ VE ANADOLU ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ MERKEZİ

Bel ve boyun problemlerini, her insanın hayatında en az bir kere karşılaşacağı rahatsızlık olarak belirt­mek yanlış olmaz. Yapılan araştırmalar insanların %50-80 ‘inin hayatlarının sonuna kadar en az bir defa bel ağrısı, %70′inin de yine en az bir defa boyun ağrısı çektiğini gösteriyor. Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki; bu prob­lemler zaman zaman tekrarlayarak kro­nik hale geliyor. Bu durumda da tabi ki yapılan tedavinin de niteliği önem kazanıyor. Maalesef artık sadece sıcak- soğuk ve elektroterapi gibi klasik fizik tedavi modelleri hastalığın tedavisinde yetersiz kalabiliyor.  

Dünyada kullanılan farklı tedavi yaklaşımlarını uygulayarak hastalan daha kısa sürede tedavi etmek müm­kün. Bu teknikler sayesinde sadece bel ve boyun bölgesi değil, diğer ağrılı bölgelere de 5-10 seans arasında kesin çözüm bulabilmek olasıdır. Anadolu Or­topedi Merkezi’nde; klasik fizik tedavi­ye ek olarak dünyadaki yaklaşımlardan olan Mulligan ve McKenzie gibi man- uel tedavi teknikleri ile kinesiotape ve özel egzersiz programlan gibi destek­leyici yöntemlerle hastalarımız tedavi edilmektedir.  

Merkezde ağn odaklı yön­lendirilen hastalann yapılan değerlendirmelerinde; çoğu kol ve bacak ağnlı hastalann esasında bel ve boyun kaynaklı fonksiyon kayıplan nedeniyle ağn yaşadıklan görülmekte­dir. Yapılan uygun fizik tedavi sayesin­de hastalann çoğu herhangi bir cerrahi müdahaleye gerek kalmadan tamamen ağnsız şekilde tedavileri yapılarak gön­derilmektedir. Tedavi sürecindeki en önemli etken ise; hastalann merkezde aldıklan “iyileşme”nin devamı için koruyucu ve önleyici egzersizlerle desteklenmesidir. Bu sayede Anadolu Ortopedi Merkezi’ndeki hastalann, olası ağn tekrarlannda karşılaşacağı durum hakkında bilgi sahibi olmakta ve fizyoterapistine ihtiyaç duymadan ağnyla başetmeyi öğrenmektedir.